ثبت درخواست
پيگيری درخواست
ورود

عناوین خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

 (جهت ثبت درخواست به صورت الکترونیکی می توانید به منوی سمت راست مراجعه فرمایید)

         پاسخ به استعلام طرح های عمومی و عمرانی, معادن در عرصه های منابع طبیعی

          صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذاری شده

          پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع

          پروانه مرتع داری (چرای دام) و رسیدگی به شکایات مربوطه

          تولید نهال و مدیریت نهالستانهای دولتی

          اجرای طرح تهیه و تولید بذور مرتعی

          اجرای طرح زراعت چوب

          اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی

          اجرای طرح های آبخیزداری, آبخوانداری و جلوگیری از فرسایش سیل

          اجرای طرح های بیابانزدایی

          اجرای طرح های جایگزینی سوخت

          اجرای مرتعداری

          اجرای طرح های جنگل کاری و توسعه فضای سبز

          اجرای طرح های جنگل داری

          استعداد یابی و تخصیص اراضی قابل واگذار

          رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی

          ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور و خروج دام

          ساماندهی جوامع محلی و تشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات ترویجی

          برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی بهره برداران

          شناسایی, تشخیص و تصویب حریم روستا

          صدور گواهی مستثنیات

          شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگی به آن

          معرفی طرح های منابع طبیعی به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جهت اخذ تسهیلات

          معرفی مجریان طرح های مصوب غیر دولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی

 

 


رمز عبور را فراموش کرده ام

کاربر جدید هستم